Bo kretyny to też ludzie!


<i> Przed lekcją
<a> Chyba będzie Cię dziś Pytał...
<b> Jestem przygotowana.
<a> Co?
<b> Jestem przygotowana na dostanie pały
podesty sceniczne, kratownica alu,