Bo kretyny to też ludzie!
podesty sceniczne, kratownica alu,