Bo kretyny to też ludzie!
Dzisiaj są moje urodziny. Jak dotąd życzenia złożył mi jedynie kanar. Zaraz po tym uświadomił mi, że mój bilet półroczny stracił ważność dwa dni temu i wystawił mi mandat. YAFUD
podesty sceniczne, kratownica alu,